தஜ்வீத் (சரியான உச்சரிப்பு)

குர்ஆனுடைய தஜ்வீதைப் படிக்க இணையத்திலுள்ள பதிவிறக்கம் செய்யக் கூடிய கோப்புகளின் பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

அடிப்படை தஜ்வீத் (ஆங்கிலத்தில்)

அடிப்படை தஜ்வீத் (உருதுவில்)

மேம்பட்ட தஜ்வீத் (உருதுவில்)

தஜ்வீத் 

விதிகள் (மின்னூல்)

குர்ஆனை எப்படி படிப்பது என்று கற்றுக்கொள்ளுங்கள் (மின்னூல்)

தஜ்வீதைப் பற்றியுள்ள சிறந்த வலைதளங்களின் தொடர்பு  கீழேகொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

Rewaya: Hafs from ‘Aasem
Mushaf type: A children’s teaching Quran (most of the Qur’an)
Mushaf type: The teaching Quran (entire Qur’an)
Mushaf type: The teaching Quran (Juz ‘Amma)

New Balance Outlet Cheap Oakley Sunglasses The North Face Cheap UGGs Hermes Birkin The North Face Outlet Michael Kors Outlet Online Louis Vuitton Outlet Online