நாம் ஏன் குர்ஆனைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்?

“நாம் ஏன் குர் ஆனைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்?

மேலும் அவர்கள் இந்தக் குர்ஆனை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டாமா? அல்லது அவர்கள் இதயங்கள் மீது பூட்டு போடப்பட்டு விட்டனவா? (குர்ஆன் 47:24)

(நபியே!) பாக்கியம் பெற்ற இவ்வேதத்தை உம்மீது அருளியுள்ளோம் – அவர்கள் இதன் வசனங்களைக் கவனித்து ஆய்வதற்க்காகவும், அறிவுடையோர் நல்லுணர்வு பெறுவதற்காகவும். (குர்ஆன் 38:29)

அன்பான வாசகரே, குர்ஆன் மனித குலம் முழுதிற்கும் வழிகாட்டி – அதில் நீங்களும் அடங்கியுள்ளீர்கள். நாம் யாரும் வழி கெட விரும்பாதலால், குர்ஆனைப் படிப்பது, ஓதுவது மட்டுமல்லாமல் அதைப்புரிந்து, நடைமுறைப்படுத்துவது மிக அவசியம்.


Presentations by Dr Abdulazeez:

Why Must We Understand the Qur’an? [English]

Why Must We Understand the Qur’an? – For Youth

What Can the Qur’an Give Me?

Daily Salah (Prayers) and The Qur’an

Did I Make the Qur’an a Book of Hidayah (Guidance) for Me?

Concept of Education in Islam

Why Should You Teach the Qur’an in Schools? – Challenges and Solutions

Why Should You Teach the Qur’an in Schools? – Lecture to School Administrators

What will I loose if I don’t understand Quran?


New Balance Outlet Cheap Oakley Sunglasses The North Face Cheap UGGs Hermes Birkin The North Face Outlet Michael Kors Outlet Online Louis Vuitton Outlet Online