அல்லாஹ்வின் 99 திருநாமங்கள் – அஸ்மாவுல் ஹுஸ்னா

 • அல்லாஹ்வின் திருநாமங்களைப் (அஸ்மாவுல் ஹுஸ்னா) பற்றிய 5 கொள்கைகள்

  அல்லாஹ்வின் பெயரைப் பற்றிய சில பொதுவான கொள்கைகளைப் பார்ப்போம் (ஷேக் அஸ்ஸாதி அவர்களுடைய, ‘அல்லாஹ்வுடைய அழகிய, குறைகளற்ற பெயர்களைப்பற்றிய விளக்கம்’ – Explanation to the...

  Read more
  8
 • அல் முஹ்சின் – நன்மை புரிபவன்

  அல்லாஹ்வின் பெயராகிய அல் முஹ்சின்  - இறுதியான நன்மையைப் புரிபவன் – குர்’ஆனில் இப்பெயர்,குறிப்பிடப்படவில்லை.  ஆனால் நபி (ஸல்) அவரகளுடைய ஹதீஸ்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.  அல் முஹ்சின் ...

  Read more
  6
 • அல் ஹய்யீ – வெட்கமுடையவன்

  அல்லாஹ்வுடைய பெயரான அல் ஹைய்யீ – வெட்கப்படுபவன் – குர்’ஆனில் குறிப்பிடப்படவில்லை.  ஆனால், நபி (ஸல்) அவர்களுடைய ஹதீஸ்களில் உள்ளது.  அல் ஹைய்யீ என்பவன் அடக்கத்தையும்,...

  Read more
  5
 • அல் கஃபீல் – உத்திரவாதம் அளிப்பவன், சாட்சியளிப்பவன்

  அல்லாஹ் தன்னை கஃபீல் – உத்திரவாதம் அளிப்பவன், சாட்சியளிப்பவன் – என குர்’ஆனில் ஒரு இடத்தில் குறிப்பிடுகிறான்.  அல் கஃபீல் மட்டுமே அனைத்து படைப்புகளையும் காக்கும்...

  Read more
  9
 • அஷ்ஷாஃபீ – குணமளிப்பவன்

  அஷ்ஷாஃபீ என்பது அல்லாஹ்வின் அழகிய பெயர்களில் ஒன்று – குணமளிப்பவன், ஆற்றுபவன்.  இது குர்’ஆனில் குறிப்பிடப்படவில்லை.  ஆனால் நபி (ஸல்) அவர்களுடைய ஹதீஸில் உள்ளது.   அஷ்ஷாஃபீ...

  Read more
  4
 • அஸ்ஸித்தீர் – மூடுபவன், மறைப்பவன்

  அல்லாஹ்வின் பெயர் அஸ்ஸித்தீர்– மூடுபவன், மறைப்பவன்.  இப்பெயர் குர்’ஆனில் குறிப்பிடப்படவில்லை.  ஆனால், நபி (ஸல்) அவர்களுடைய ஹதீஸ் ஒன்றில் அஸ்ஸித்தீர் – தன்னுடைய விவேகத்திற்கு ஏற்றாற்போல்...

  Read more
  4
 • அல் ஜமீல் – மிக்க அழகானவன்

  அல்லாஹ்வுடைய பெயர் அல் ஜமீல் – மிகவும் அழகானவன் – என்பது குர்’ஆனில் குறிப்பிடப்படவில்லை. ஆனால், நபி (ஸல்) அவர்களுடைய ஹதீஸ்களில் உள்ளன. அல் ஜமீல்...

  Read more
  4
 • அர்-ரப் – அதிபதியும், உரிமையாளனும்

  அல்லாஹ் தன்னை அர்-ரப் – அதிபதி, உரிமையாளன் – என குர்’ஆனில் 900 இடங்களில் குறிப்பிடுகிறான்.  அர்-ரப் மட்டும் தான் படைப்புகள் அனைத்திற்கும் உணவளித்து, முழுமையான...

  Read more
  1
 • அல் முஹீத் – சூழ்ந்து அறிந்தவன், எங்கும் நிறைந்தவன்

  அல்லாஹ் தன்னை முஹீத் – சூழ்ந்து அறிந்தவன், எங்கும் நிறைந்தவன் என குர்’ஆனில் ஏழு இடங்களில் குறிப்பிடுகிறான்.  அல் முஹீத் படைப்புகள் அனைத்தையும் சூழ்ந்திருக்கிறான்.  அவனுடைய...

  Read more
  5
 • அல் வித்ர் – ஒருவன், தனித்தன்மை மிக்கவன்

  அல்லாஹ்வுடைய பெயர் அல் வித்ர் – ஒருவனும், தனித்தன்மையுடையவனும் – இப்பெயர் குர்’ஆனில் குறிப்பிடப்படவில்லை.  ஆனால், நபி (ஸல்) அவர்களுடைய ஹதீஸ் ஒன்றில் இடம்பெறுகிறது.  அல்...

  Read more
  1

New Balance Outlet Cheap Oakley Sunglasses The North Face Cheap UGGs Hermes Birkin The North Face Outlet Michael Kors Outlet Online Louis Vuitton Outlet Online